תקנון

מבוא

1. החנות "ענק המזרונים והרהיטים" משמשת כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל,

בין היתר באמצעות השתתפות במכירות רגילות , ו/או מכירות קבוצתיות .

2 רשאים לקנות באתר בני 18 ומעלה, בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעל כתובת

מגורים בישראל , אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.

3. תנאי מוקדם לתוקף הקניה של לקוח הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעיסקה ולגביה.

4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות

מחייב בינך לבין החנות , לכל דבר ועניין.

5. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים .

6. גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר המוצע למכירה בו,  מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות

התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.

7. קיים איסור מפורש של כל גורם מטעם החנות ו/או מי מטעמה , לרבות עובדי החברה וספקי החברה

להשתתף במכרזים במישרין או בעקיפין.

המכירות – חלק כללי

1. החנות תאפשר לך לרכוש מוצרים באמצעות אתר "ענק המזרונים והרהיטים", בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים

אטרקטיביים ממיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים המשווקים בישראל .

2. היצרנים מציעים בחנות מוצרים ושירותים למכירה במגוון אפשרויות.

שיטות המכירה בחנות

קבוצתית

מוצרים נבחרים במחיר סיטונאי , המחיר במכירה קבוצתית הינו קבוע וסופי . כמות הפריטים תקבע בהתאם למספר המציעים ובכל מקרה לא יותר מהכמות המוצעת , כל הצעה זוכה ומטופלת באופן מיידי .

המחיר הינו כולל מע"מ במידה וחל תשלום מע"מ עפ"י כל דין, אלא אם צויין מפורשות אחרת .

רגילה

במכירה רגילה מוצעים למכירה כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש.

הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן :

1. אתר "ענק המזרונים והרהיטים" מציג רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת

המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.

2. במכירה רגילה רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי בחנות עצמו או באמצעות

השארת הפרטים במענה טלפוני של האתר , כפי שמפורסם.

3. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העיסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף

תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך

המכירה.

אופן ההשתתפות במכירות

1. לאחר השלמת הליך ההרשמה יבחר כל משתתף שם משתמש וסיסמא , לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא,

יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני,

מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי וכד'.

2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה, לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף

ל"מבצע פעולה" . לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל

הפרטים במדוייק.

3. מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור

ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העיסקה אושרה .

4. לאחר אישור העיסקה, המכירה תירשם במחשבי החנות וניתן יהיה לראות את פרטי העיסקה בקישור

"כרטיס לקוח" באתר, תוך 24 שעות.

5. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס

האשראי, לאחר אישור העיסקה ע"י חברות האשראי.

6. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העיסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה

לנכונות הפעולות.

7. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

8. במקרה בו לא אושרה העיסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש

מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של האתר לצורך הסדרת אישור העיסקה עם

חברות האשראי .

במקרה כאמור, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העיסקה ע"י חברות כרטיסי

האשראי .

לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העיסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העיסקה

ע"י חברות האשראי, יראו בעלי האתר ו/או הספקים את העיסקה כמבוטלת .

9. בעל האתר "ענק המזרונים והרהיטים" יציג באתר פרטים בדבר המוצר ו/או השירות, מחירו, תעודת אחריות, זמן אספקה

וכד' .

10. לפרטים נוספים ובירורים , ניתן לפנות ישירות אל בעל האתר "ענק המזרונים והרהיטים בירושלים" בטלפון ו/או באמצעות

דואר אלקטרוני כפי שמופיעים בחנות.

ביטול הצעות

1. בשל שיטת המכירה הנהוגה באתר "ענק המזרונים והרהיטים" לא ניתן לבטל או לשנות את ההצעה במהלך המכירה

ולפני מועד סגירתה .

2. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העיסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981

( להלן: החוק).

3. ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או

בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות .

4. במקרה של ביטול העיסקה יחוייב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ- 100 ש"ח , בהתאם להוראות

החוק .

5. אם סופק המוצר לקונה , חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים, על הלקוח .

מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג

שהוא.

6. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת

במידה והמוצר נשוא העיסקה נשלח זה מכבר .

7. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו , אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש.

8. החנות תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

8.1 נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

8.2 אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר

באופן תקין.

8.3 במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך

ביצוע מכירה תקין .

8.4 במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.

9. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.

10. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאים בעלי האתר ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או

להציע מוצר חלופי שווה ערך .

הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון .

בעלי האתר "ענק המזרונים והרהיטים" ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי .

אספקת המוצרים 

1. בעלי האתר "ענק המזרונים והרהיטים" ו/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר

לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צויין מפורשות

אחרת.

2. בעלי האתר "ענק המזרונים והרהיטים" ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה

הנקובים בדף המכירה , וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי .

בעלי האתר ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

2.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.

2.2 שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.

2.3 כל סיבה שאינן בשליטת החברה.

3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות

במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח .

4. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה

לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.

דמי משלוח 

1. דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח בנפרד במסגרת התשלום בגין המוצר.

2. במכירה בתשלומים רשאים בעלי האתר "ענק המזרונים והרהיטים בירושלים" לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון

3. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק וזאת בתיאום מראש עם הספק באשר למקום ומועד

האיסוף .

4. מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח .

שירות לקוחות

1. כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול

המוצר, אחריות וכיוצ"ב ניתן לפנות אל בעלי האתר .

2. לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו , ניתן לפנות אל איציק

טלפון 050-2004646       

פקס  02-5000416

Email: yitzhak16@gmail.com

נא לציין מספר טלפון בעת משלוח הEMAIL

3. נציגי האתר "ענק המזרונים והרהיטים" ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר

והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

אבטחת מידע פרטיות באתר "ענק המזרונים והרהיטים"

1. בעלי אתר "ענק המזרונים והרהיטים בירושלים" נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות

המידע .

העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL .

2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ו\או

הנובעים מכוח עליון , בעלי האתר "ענק המזרונים והרהיטים" לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר

שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

3. בעלי האתר "ענק המזרונים והרהיטים" מתחייבים לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפול

האתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .

כללי 

1. בעלי האתר "ענק המזרונים והרהיטים" שומרים לעצמם את הזכות לשנות מעת לעת את כללי ההשתפות בקניה והתקנון

לפי שיקול דעתה הבלעדי .

מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.

2. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את החנות.

3. בעלי האתר "ענק המזרונים והרהיטים" אינם אחראים לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים

אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית .

יחד עם זאת החנות אינה מתחייבת כי הקישורית (LINK) בכל קישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט

פעיל .

5. בעלי האתר "ענק המזרונים והרהיטים" ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז בעלי האתר "ענק המזרונים והרהיטים בירושלים" שומרים לעצמם את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.

6. האתר "ענק המזרונים והרהיטים" לא יהיה אחראי להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו

תחול על הלקוח ועל חשבונו.

7. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם

נכתב אחרת .

8. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני

מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה .

9. אין להעתיק , לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן

ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם בעלי האתר.

10. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות .

11. נפלה טעות בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את הבעלי האתר ו/או את הספקים.

אמינות

1. בעלי האתר מודעים לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות באתר האינטרנט, ועל כן מקפיד האתר

לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר.

2. קיים איסור מפורש של כל גורם מטעם האתר, או הקשור עימה לקחת חלק במכרזים.

עובדי החברה וספקי החברה אף חתומים על מסמך האוסר עליהם מפורשות לבצע רכישות במסגרת האתר.

3. קיים תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר לרבות של כל ההצעות המתקבלות וההצעות הזוכות .